WordPress Exploit Scanner 0.95

Интересен плагин за вашите WordPress инсталации за проверка на безбедност на целата структура на вашиот сајт. Датабази, конфигурациски фајлови, стари верзии, пермисии, ранливости и т.н.

За повеќе инфо: http://ocaoimh.ie/exploit-scanner-095/ или http://wordpress.org/extend/plugins/exploit-scanner/

WordPress Exploit Scanner

Comment are closed.