Archive for February 20th, 2010

WordPress Exploit Scanner 0.95

Интересен плагин за вашите WordPress инсталации за проверка на безбедност на целата структура на вашиот сајт. Датабази, конфигурациски фајлови, стари верзии, пермисии, ранливости и т.н.

За повеќе инфо: http://ocaoimh.ie/exploit-scanner-095/ или http://wordpress.org/extend/plugins/exploit-scanner/

WordPress Exploit Scanner