Archive for the ‘ Sites ’ Category

Cisco.com закрпен од XSS ранливост

Ранливост од типот XSS (Cross-Site Scripting) беше пронајдена на еден од под-домените на Cisco официјалната страница. Пронајдената ранливост (23.04.2013) веднаш беше пријавена до безбедносниот тим на Cisco кадешто одговорија веднаш и стапија во соработка со Zero Science Lab за креирање на закрпа.

Закрпата е имплементирана од 15 јули, 2013 година. Поздрав до Cisco Emergency Response Team ;]

cisco_xss1